Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Archiwum Newsw
21/11/2016 Pi±tkowe bluesowe brzmienia
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tych... [Czytaj wicej]

02/09/2016 Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego... [Czytaj wicej]

01/09/2016 Piñczów Songwriter`s Festival
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Fest... [Czytaj wicej]

01/09/2016 Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie... [Czytaj wicej]

06/07/2016 Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-ga¶niczej w Piñczowie
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañs... [Czytaj wicej]

06/07/2016 Kino z Biedronk±
15 lipca startuje czwarta edycja wakacyjnego Kina z Biedronk±. Przez ponad miesi±c przy sklepach sieci Biedronka w 35 miejsco... [Czytaj wicej]

05/07/2016 Dni Ponidzia- bêdziemy ciep³o wspominaæ
Coroczne ¶wiêto regionu i atrakcje mu towarzysz±ce s± zas³ug± organizatora, ale to zaproszeni go¶cie i uczestnicy twor... [Czytaj wicej]

01/07/2016 Dni Ponidzia 3,2,1,0 Start!
3,2,1,0 Start! Ju¿ dzi¶ wielkie otwarcie najwiêkszej imprezy w regionie! A rozpoczniemy seansem kina pod chmurk±."Marsjan... [Czytaj wicej]

28/06/2016 Wakacyjne TABliczki Ortograficzne
W.TAB.O czyli wakacyjne tabliczki ortograficzne to kolejna ods³ona projektu "5 s(³)ów czyli piñczowskie spotkania... [Czytaj wicej]

28/06/2016 Zawody sportowo-po¿arnicze Z³ota 2016
26 czerwca 2016 r. w miejscowo¶ci Z³ota odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych. [Czytaj wicej]


Wybierz rok i miesic
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz