Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Zobacz temat
 Drukuj temat
Fiat Seicento je¿d¿±cy TANIO !!!!
Per M
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 01/02/2012 17:23
Awatar

G³ówny administrator


Postw: 22
Data rejestracji: 09.01.10

FIAT SEICENTO 900

ROK PRODUKCJI 1999

PRZEBIEG OKO£O 160 000 TY¦

AUTO KUPI£EM ROK TEMU LEKKO USZKODZONE PRZODEM (ZDJÊCIA DO WGL¡DU)

POD£U¯NICE PROSTE

W FIACIE ZOSTA£Y WYMIENIONE:

- TARCZE HAMULCOWE

- KLOCKI HAMULCOWE

- OK£ADZINY HAMULCOWE

- CYLINDERKI HAMULCÓW

- LAMPY

- KIERUNKOWSKAZY

- FILTR PALIWA

AUTO DO POPRAWEK LAKIERNICZYCH - BLACHA OCYNK

KUP TERAZ TYLKO PO OGLÊDZINACH AUTA

SILNIK SPRAWNY AUTO PRZEZ TEN ROK NIGDY MNIE NIE ZAWIOD£O

CENA DO MA£EJ NEGOCJACJI

SPRZEDAJÊ Z POWODU POWIÊKSZENIA RODZINY

WIÊCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TEL. 784-360-797

http://allegro.pl...2088403192
img.userbars.pl/165/32952.png

img.userbars.pl/144/28713.jpg

img.userbars.pl/107/21317.jpg

img.userbars.pl/157/31353.png
 
www.pinczow.org
Przeskocz do forum: