Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Zobacz temat
Czy w Piñczowie powinno powstaæ krematorium?
Tak Tak 67%[4 gosw]
Tak ale w innej lokalizacji Tak ale w innej lokalizacji 33%[2 gosw]
Nie Nie 0%[0 gosw]
Nie mam zdania Nie mam zdania 0%[0 gosw]
Gosw ogem : 6
 Drukuj temat
Krematorium w Piñczowie
Per M
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 21/02/2010 19:08
Awatar

G³ówny administrator


Postw: 22
Data rejestracji: 09.01.10

W zwi±zku z tym ¿e w Piñczowie planowana jest budowa krematorium zachêcamy do udzia³u w ankiecie.
Oprócz tego chcieliby¶my poznaæ Wasze opinie w tej sprawie.
img.userbars.pl/165/32952.png

img.userbars.pl/144/28713.jpg

img.userbars.pl/107/21317.jpg

img.userbars.pl/157/31353.png
 
www.pinczow.org
JacekKw
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 22/02/2010 20:39
Nowicjusz


Postw: 3
Data rejestracji: 20.02.10

A jaka jest planowana lokalizacja? Na Armii Krajowej przy szpitalu?
 
Per M
#3 Drukuj posta
Dodany dnia 22/02/2010 21:44
Awatar

G³ówny administrator


Postw: 22
Data rejestracji: 09.01.10

Krematorium ma powstaæ na ul. Grodziskowej teren dawnego "REMUR-u" za cmentarzem
img.userbars.pl/165/32952.png

img.userbars.pl/144/28713.jpg

img.userbars.pl/107/21317.jpg

img.userbars.pl/157/31353.png
 
www.pinczow.org
adik6
#4 Drukuj posta
Dodany dnia 09/06/2011 19:30
Nowicjusz


Postw: 3
Data rejestracji: 09.03.11

Powinno powtaæ z dwoma kominami!!!Wink
 
Przeskocz do forum: