Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Katalog firm (14)
Kliknij, aby doda nowy obiekt do bazy

Dom i budownictwo

Agencje nieruchomo¶ci i po¶rednictwo (0)
Budownictwo mieszkaniowe (1)
Materia³y budowlane i wykoñczeniowe (4)
Ogrodnictwo (0)
Projekty budowlane (4)
Us³ugi remontowe i budowlane (0)
Zabezpieczenia i alarmy (0)
Finanse

Banki (0)
Biura kredytowe (0)
Biura rachunkowe (0)
Kantory (0)
Gastronomia

Bary (0)
Fast food (0)
Pizzerie (0)
Restauracje (0)
Informatyka

Projektowanie stron www (1)
Serwis komputerowy (0)
Sklepy komputerowe (1)
Rozrywka, kultura i sztuka

Kina (0)
Muzea i Skanseny (0)
Placówki artystyczne (0)
Skansen (0)
Teatr (0)
Motoryzacja

Akcesoria i wyposa¿enie (0)
Audio i alarmy (0)
Czê¶ci zamienne (0)
Diagnostyka i warsztaty (0)
Komisy samochodowe (0)
Salony samochodowe (0)
Stacje paliw (0)
Us³ugi inne (0)
Produkcja, handel

Drukarnie, Poligrafia, DTP (0)
Elektronika i Telekomunikacja (0)
Hurtownie (0)
Kwiaciarnie (0)
Meble (0)
Napoje bezalkoholowe, wody (0)
Salony tel. komórkowych (0)
Sklepy (0)
Sklepy i serwisy rowerowe (0)
Sprzêt biurowy i wyposa¿enie biura (0)
Wypo¿yczalnie (0)
Biznes, prawo, ekonomia

Banki (0)
Bankomaty (0)
Biura rachunkowe i ksiêgowi (0)
Doradztwo (0)
Instytucje finansowe (0)
Kancelarie adwokackie (1)
Kancelarie notarialne (0)
Kantory (0)
Konferencje, szkolenia (0)
Kredyty i po¿yczki (0)
Leasing (0)
Rzeczoznawcy (0)
Ubezpieczenia (0)
Ubezpieczenia (0)
Turystyka i noclegi

Atrakcje turystyczne (0)
Biura turystyczne (1)
Gospodarstwa agroturystyczne (0)
Hotele i pensjonaty (0)
Informacja turystyczna (0)
Kwatery prywatne (0)
Osrodek wypoczynkowy (0)
Reklama i media

Agencje reklamowe (0)
Internet (0)
Prasa (0)
Projekty graficzne (0)
Telewizja (0)
Wydawnictwa (0)
Sport i rekreacja

Baseny (0)
Hale sportowe (0)
Jazda konna (0)
Kluby sportowe (0)
Korty tenisowe (0)
O¶rodki sportowe (0)
Si³ownie i Fitness Kluby (0)
Wyci±gi narciarskie (0)
Nauka i szkolnictwo

Gimnazja (0)
Kursy i szkolenia (0)
Kursy jêzykowe (0)
Kursy Prawa Jazdy (0)
Przedszkola (0)
Szkolenia komputerowe (0)
Szko³y podstawowe (0)
Szko³y wy¿sze (0)
Szko³y ¶rednie (0)
¯³obki (0)
Zdrowie i medycyna

Apteki (0)
Medycyna Pracy (1)
Okulistyka (0)
O¶rodki Zdrowia (0)
Prywatne gabinety (0)
Przychodnie i poradnie (0)
Sanatoria (0)
Stacje sanitarno-epidemiologiczne (0)
Stomatologia (0)
Szpitale (0)
Weterynarze (0)
Zdrowa ¿ywno¶æ (0)
Komunikacja i transport

Firmy kurierskie (0)
Przewozy (0)
Transport i spedycja (0)
Samorz±dy, urzêdu, instytucje

Agencje (0)
Gminy (0)
Inne (0)
Instytucje (0)
Opieka spo³eczna (0)
Organizacje, Fundacje i Stowarzyszenia (0)
Powiaty (0)
So³ectwa (0)
Urzêdy (0)
Weselnik

Catering (0)
Domy weselne (0)
Druki, zaproszenia, wizytówki weselne (0)
Fotografia i Wideofilmowanie (0)
Limuzyna na wesele (0)
Salony sukien ¶lubnych (0)
Uroda (0)
Zespo³y muzyczne (0)
Moda i uroda

Art. kosmetyczne (0)
Gabinety kosmetyczne (0)
Gabinety masa¿u leczniczego (0)
Gabinety odnowy biologicznej (0)
Gabinety odnowy biologicznej (0)
Odchudzanie (0)
Salony fryzjerskie, kosmetyczne (0)
Salony mody (0)
Solarium (0)
Us³ugi krawieckie (0)
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz