Poniedziaek 14 Padziernika 2019 *** Imieniny: Alan, Bernard, Liwia, Damian
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:32
Zachd soca: 16:15

Dzie trwa:
11 Godzin 42 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:40
Pi±tkowe bluesowe brzmienia 21.11.2016.
Nasze miasto
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 02.09.2016.
Stra¿1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± stra¿aków jednostki ratowniczo-ga¶niczej...
Piñczów Songwriter`s Festival 01.09.2016.
PSCKTrzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival...
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie 01.09.2016.
PSCK
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-ga¶niczej w Piñczowie 06.07.2016.
Stra¿5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie...
Kino z Biedronk± 06.07.2016.
PSCK
Dni Ponidzia- bêdziemy ciep³o wspominaæ 05.07.2016.
Nasze miasto
Dni Ponidzia 3,2,1,0 Start! 01.07.2016.
Nasze miasto
Wakacyjne TABliczki Ortograficzne 28.06.2016.
PSCKW.TAB.O czyli wakacyjne tabliczki ortograficzne to kolejna ods³ona projektu "5 s(³)ów czyli piñczowskie spotkania...
Zawody sportowo-po¿arnicze Z³ota 2016 28.06.2016.
Stra¿26 czerwca 2016 r. w miejscowo¶ci Z³ota odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych.
Zawody sportowo-po¿arnicze Zagajówek 2016 28.06.2016.
Stra¿
Zobacz starsze wiadomoci >>
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 17:55, 18:20, 18:45,

Grodzisko:
Dzi: 18:00, 18:25, 18:50,

Rynek:
Dzi: 17:40, 18:10, 18:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz