roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
I Paralotniowe Seminarium Przelotowe w Piñczowie 25.04.2010.
Nasze miastoZapraszamy na I Paralotniowe Seminarium Przelotowe, które odbêdzie siê 14 –16 maja na l±dowisku Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie. W programie m.in.: wyk³ady oraz panel dyskusyjny prowadzony przez instruktora/pilota Zbyszka Gotkiewicza, loty holowane za wyci±gark± (wymagane OC, ¦K, przeszkolenie H oraz wyczep), konkurencja z nagrodami za najlepszy przelot oraz dobra zabawa smiley
Dodatkowo zostanie zorganizowany grill integracyjny. Bêdzie te¿ mo¿liwo¶æ wykonania lotów zapoznawczych motolotni± (dla chêtnych).
Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o wcze¶niejsze zg³aszanie drog± mailow± lub telefoniczn± chêci udzia³u w Seminarium do dnia12.05.2010 r. Wszelkie pytania oraz zg³oszenia nale¿y kierowaæ do koordynatora.

Data Seminarium: 14-16 maj 2010

Organizator: Aeroklub Regionalny w Piñczowie
Osoba prowadz±ca wyk³ady: Zbigniew Gotkiewicz
Liczba uczestników ograniczona: 20 osób,
Wpisowe na Seminarium: 60 z³ /osoba*. (wy¿ywienie, koszty org.)
Miejsce: L±dowisko Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie (ul. Legionistów 26A,obok dworca PKS)
Koordynator imprezy: Pawe³ Maj - Tel. 604 25 11 49 (dzwoniæ po 15.30); e-mail: majpawel1@wp.pl

Program ramowy I Paralotniowego Seminarium Przelotowego:

pi±tek (14 maj)
Od rana – przyjazd uczestników i zakwaterowanie
15.00 – loty holowane za wyci±gark±
19.30 – kolacja i czas wolny
sobota (15 maj)
8.00 – odprawa oraz zajêcia na l±dowisku
9.30 – loty holowane za wyci±gark±
16.00 – obiad dla uczestników
17.00 – wyk³ady, regulacja uprzê¿y i speeda,
20.00 – wspólne grillowanie
niedziela (16 maj)
8.00 – odprawa oraz zajêcia na l±dowisku
9.30 – loty holowane za wyci±gark±
16.00 – obiad dla uczestników
17.00 – zakoñczenie imprezy, rozdanie nagród, dyplomów i upominków dla uczestników Seminarium

Dodatkowe informacje:

Aeroklub posiada 11 miejsc noclegowych w „Pokojach Dla Pilota” oraz pole namiotowe.
O liczbie holi wykonanych podczas Seminarium decyduje pilot.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:25, 07:45, 08:05,

Grodzisko:
Dzi: 07:30, 07:50, 08:10,

Rynek:
Dzi: 07:35, 07:55, 08:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz