Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Gold Team Sroka Travel mistrzyniami powiatu 05.05.2010.
Nasze miasto
W dniu 25.04.2010 r. w hali przy ulicy 7 ¬róde³ 7 odby³y siê rozgrywki fina³owe I Edycji Piñczowskiej Powiatowej Ligi Siatkówki Kobiet 2010. Po piêknych zaciêtych meczach pó³fina³owych poznali¶my parê fina³ow±.Wyniki przedstawia³y siê nastêpuj±co:
Gold Team Sroka Travel – Absolwentki ZSZ Piñczów 2:0 (25:21; 25:14)
Nauczycielki – LO Piñczów 2:1 (18:25; 25:23 ; 15:13)
Mecz o III miejsce:
LO Piñczów – Absolwentki ZSZ Piñczów 2:0 (25:13 ; 25:21)
Mecz o I miejsce:
Gold Team Sroka Travel – Nauczycielki 2:1 (25:22; 16:25 ;15:10)


Najlepsz± zawodniczk± MVP zosta³a Pani Agnieszka Nowak (Gold Team Sroka Travel)

Najlepsz± rozgrywaj±c± -Pani Izabela Æwiertnia (LO)
Najlepsz± zagrywaj±c±- Pani Anna Kuc- (Gold Team Sroka Ravel)
Najlepsz± atakuj±c±- Pani Ma³gorzata Domaga³a (Nauczycielki)
Najlepsz± przyjmuj±c±- Pani Monika Judasz (Absolwentki ZSZ Piñczów)


Zawody sêdziowali: Pan Jan Grzyb i Pani Magdalena Cierniak, obs³ug± techniczn± i protoko³owaniem zawodów zajmowa³y siê: Sylwia Sitkowska, Durlik Izabela i Weronika Karcz (Olimpionik Piñczów).

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Piñczowie, Powiatowy Zarz±d LZS w Piñczowie.


/¬ród³o/Krzysztof Fortuna/pinczow.com/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz