Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Tañce dawne i wspó³czesne w Bibliotece 13.05.2010.
Nasze miastoW ¶rodê, 12 maja, w piñczowskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê wystêp podopiecznych piñczowskich Warsztatów Terapii Zajêciowej pt. "Tañce dawne i wspó³czesne". Na widowni zasiedli uczniowie klas IV i V ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Piñczowie.


Wystêpuj±cy zaprezentowali dawne tañce dworskie, walca wiedeñskiego, passo doble, a tak¿e uk³ady choreograficzne do wpó³czesnych utworów muzycznych "Maczo" i "Lody na patyku". Nastêpnie wykonali piosenki z repertualru Marka Grechuty, Tadeusza Wo¼niaka, Alicji Majewskiej i Anny Jantar.


Wystêp podopiecznych Warsztatów Terapii Zajêciowej przygotowa³y panie: Anna Krajewska, Anna £upiñska i Ma³gorzata Radkiewicz. Tañczyli i ¶piewali: Anna Wo¼niak, Grzegorz Kabza, Ma³gorzata Nowak, Pawe³ Nowak, Agnieszka Kwieciñska, Micha³ B±k, Jolanta Wykurz, Konrad Prze¼dzik, Ula Nowak, Edyta Baran, Karolina Kucharska, Anna So³tysek, Krzysztof Pietras, Marysia Dusza, Ma³gosia Mystek.


Wystêp ten odby³ siê w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek.


/¬ród³o/Biblioteka Publiczna/
Komentarze
#1 | Jacek P dnia 15-05-2010 10:09
Bardzo Fajna impreza.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:40, 13:05, 13:30,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz