Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Pe³en program DNI PONIDZIA 2010 ! 12.06.2010.
Nasze miasto„Gdzie ta keja, przy niej ten jacht...”? – 26 czerwca oczywi¶cie w Piñczowie! S³owami najbardziej znanej polskiej szanty zapraszamy na tegoroczne Dni Ponidzia. W tym roku w niepowtarzalny klimat morskich opowie¶ci i piosenek ¿eglarskich wprowadzi nas jeden z najlepszych zespo³ów szantowych – EKT Gdynia. Bêdzie te¿ folkowo, dyskotekowo i bluesowo. Organizatorzy przewidzieli równie¿ szereg atrakcji dla najm³odszych.


Dni Ponidzia rozpoczn± siê 25 czerwca tradycyjnie msz± ¶w. przy kapliczce ¦w. Jana Nepomucena nad zalewem. Po mszy, w parku miejskim, zobaczymy fireshow – czyli artystyczny pokaz tañca z ogniem w wykonaniu grupy Lumen Noctis. Sobota (26 czerwca) to du¿o muzyki w ró¿nym stylu. „Zaczynamy blokiem Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury i wystêpami zespo³ów m³odzie¿owych. Po nich zagra Orkiestra Dni Naszych - czyli muzyka folkowa w ¶wietnym wydaniu. Cz³onkiem zespo³u jest m.in. Micha³ Jelonek – rewelacyjny skrzypek, by³y cz³onek kieleckiej grupy Ankh.” – mówi Pawe³ Wawrecki – dyrektor Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury.


Po Orkiestrze Dni Naszych wyst±pi zapowiadany ju¿ wcze¶niej zespó³ szantowy EKT - Gdynia. Us³yszymy najwiêksze przeboje zespo³u: "Hiszpañskie dziewczyny", "Gdzie ta keja?", "Piosenkê dla mojej dziewczyny". To bêdzie prawie dwie godziny prawdziwego, morskiego klimatu... w Piñczowie. W sobotê do pó¼nych godzin nocnych zaplanowano równie¿ dyskotekê z okazji 10-lecia portalu pinczow.com.


Niedzielny wieczór to czas gwiazdy tegorocznych Dni Ponidzia czyli Skaldów. Ich koncert jest czê¶ci± trasy z okazji 45-lecia istnienia zespo³u. Przed g³ównym koncertem w dobry humor wprawiaæ bêdzie kabaret Pigwa Show z Bronis³awem Opa³ko w roli g³ównej.


Dni Ponidzia zakoñcz± siê pokazem sztucznych ogni nad zalewem.


Program Dni Ponidzia 2010

25.06.2010 (Pi±tek)
• 19.00 Msza ¦w. Kapliczka ¦w. Jana Nepomucena nad zalewem
• 21.30 LUMEN NOCTIS Taniec Ognia – Park Miejski

26.06.2010 (Sobota) - Amfiteatr MOSiR
• 16.00- Blok PSCK
• 17.30 Zespó³ m³odzie¿owy
• 18.30 ADHDub (reagge)
• 20.00 Orkiestra Dni Naszych
• 21.30 EKT Gdynia
• 23.00 - 03.00 - 10 lat pinczow.com – dyskoteka

27.06.2010 (Niedziela) - Amfiteatr MOSiR
• 15.00 Blok dla dzieci –Teatr Mobile z Krakowa
• 17.00 blok ludowy
• 18.30 Radek Blues Band
• 20.00 Kabaret Pigwa Show
• 21.30 Skaldowie
• 22.45 Sztuczne Ognie - pokaz


PSCK
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz