Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Nida Piñczów - Kmita Zabierzów 0:0 [VIDEO] 31.08.2010.
Nasze miastoPi³karze Nidy zdobyli wreszcie punkt w nowym sezonie. Po trzech pora¿kach z rzêdu piñczowianie zremisowali bezbramkowo z Kmit± Zabierzów.
Choæ niedzielny mecz Nida powinna wygraæ, i to ró¿nic± kilku bramek. Stworzy³a sobie bardzo du¿o sytuacji, na dodatek Kmita przez ostatnie pó³ godziny gra³ w dziesi±tkê. Niestety, znowu zabrak³o skuteczno¶ci.

W pierwszej po³owie piñczowianie mieli osiem okazji bramkowych, z czego po³owê "setek”. Brakowa³o jednak ³utu szczê¶cia b±d¼ precyzji w wykañczaniu akcji. Po zmianie stron na listê strzelców mogli wpisaæ siê £ukasz Mika, Albert Sêk, £ukasz Bia³y czy Jacek Wilkus, lecz nie potrafili postawiæ "kropki nad i”.

Nida zdoby³a gola w 62. minucie - po potê¿nym uderzeniu £ukasza Miki z rzutu wolnego i dobitce Marcina Szafrañca, jednak sêdzia odgwizda³ spalonego. ¦wietne zawody rozegra³ £ukasz Bia³y. Popisywa³ siê dynamicznymi rajdami po skrzydle i do¶rodkowaniami, ale jego koledzy nie zamienili ich na bramkê.

Po raz pierwszy w tym sezonie zagra³ w barwach Nidy Konrad G³uc. Popularny "Gutek”, który nosi³ siê z zamiarem zakoñczenia kariery, zmieni³ jednak zdanie, za¶ jego obecno¶æ scementowa³a defensywê "¿ó³to-niebieskich”. W czasie meczu na boisku pojawi³a siê karetka. Odwioz³a do szpitala bramkarza Kmity Tomasza Wróbla, który dozna³ prawdopodobnie wstrz±¶nienia mózgu.

ALI | Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz