Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
XIV Spotkania Historyczne 15.09.2010.
Nasze miasto

"Historia PTK-PTTK w Piñczowie i na Ponidziu 1910-2010" bêdzie tematem XIV Spotkañ Historycznych organizowanych w rocznicê nadania praw miejskich 1428-2010. Podczas sesji naukowej przypomniana zostanie historia PTK-PTTK w Piñczowie oraz przedstawiony wyk³ad o pa³acach i dworach na Ponidziu. Sesji towarzyszyæ bêdzie wystawa autorstwa Aliny Sosnal - "Wczoraj i dzi¶ piñczowskiego krajoznawstwa i turystyki".

Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Piñczowie

zapraszaj±
do Biblioteki Publicznej im. Jana Olrycha Szanieckiego
ul. Nowy ¦wiat 3

w dniu 20 wrze¶nia 2010 r.
o godz. 11:00

na XIV Spotkania Historyczne w rocznicê nadania praw miejskich 1428-2010

"Historia PTK-PTTK w Piñczowie i na Ponidziu 1910-2010"

Program:
dr Andrzej Rembalski "Z kart historii PTK-PTTK w Piñczowie"
mgr Dariusz Kalina "Pa³ace i dwory Ponidzia"
"Zabytki Ponidzia" - film

Wystawa"
"Wczoraj i dzi¶ piñczowskiego krajoznawstwa i turystyki" autorstwa Aliny Sosnal

Wspó³organizatorzy:
Muzeum Regionalne w Piñczowie
¦wiêtokrzyskie i Nadnidziañskie Parki Krajobrazowe

 

 

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:45, 12:10, 12:35,

Grodzisko:
Dzi: 11:50, 12:15, 12:40,

Rynek:
Dzi: 12:00, 12:25, 12:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz