Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
"Ave Maria przez wieki i style" 19.05.2011.
Nasze miastoZ okazji 91. rocznicy urodzin b³. Jana Paw³a II ojcowie franciszkanie z Piñczowa serdecznie zapraszaj± do siebie  na uroczysty koncert okoliczno¶ciowy "Ave Maria przez wieki i style".
W sobotni wieczór, o godzinie 19.00 w ko¶ciele oo. Reformatów na Mirowie wyst±pi± dwie utalentowane m³ode artystki ze ¦l±ska: Kaja Rekieæ - sopran i Emilia Pyciñska - organy. W ich wykonaniu us³yszymy utwory :
anonim - Ave Maria - antyfona ¶redniowieczna
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) barok - Ricercar, Kyrie, Canzona, Toccata
Jan Sebastian Bach (1685-1750 ) / Charles Guonod (1818-1893) - "Ave Maria"
Francesco Durante (
1684-1755)  - "Preghiera"
Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) - Ave Maria
Luigi Luzzi - Ave Maria

Pietro Mascagni ( 1863 - 1945) - Ave Maria
Giulio Caccini (
1545 - 1618) - Ave Maria
Antoni K±tski (
1817 - 1899) - Ave Maria
Feliks R±czkowski (1906, Szczawory¿ k. Buska-Zdroju - 1989) - Ave Maria
Franz Schubert (1797 - 1828) -  Ave Maria

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!
adres: Ko¶ció³ oo. Reformatów, Piñczów, ul. Klasztorna 29 - pierwszy po lewej, przy wje¼dzie z Buska do centrum Piñczowa. tel.: 41 357 20 84J.Kruk

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz