Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Program Dni Ponidzia 2011 18.06.2011.
Nasze miastoTegorocznym Jubileuszowym XXX Dniom Ponidzia  przy¶wieca has³o „I love Piñczów”. Imprezie patronuj± Marsza³ek Województwa ¦wiêtokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Powiatu Piñczowskiego Jan Moskwa i Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów W³odzimierz Badurak.
2 lipca, na stadionie OSiR w Piñczowie, wyst±pi± przed piñczowsk± publiczno¶ci± : zespó³ Kakadu, Stan Tutaj, PodobaMiSiê, Carrion, DJ Light and Sound oraz De Mono ze swoim liderem Andrzejem Krzywym. Na Dni Ponidzia 2011 sk³ada siê równie¿ kilka imprez towarzysz±cych. 24 czerwca, nad zalewem odbêdzie widowisko plenerowe „Noc Kupa³y” w wykonaniu Teatru nie Wielkiego z Buska Zdroju. W organizacjê  imprez w³aczy³ siê równie¿ Aeroklub Piñczowski, który zaprasza 2 lipca na Moto Fly. Na zakoñczenie ¦wieta Regionu w Parku Miejskim zagra 6 kapel ludowych z terenu Ponidzia w ramach I Festiwalu Kapel Ludowych „Ludowe Muzykowanie”. Szczegó³owy program przedstawia siê nastepuj±co:


02.07.2011 r. Stadion OSiR
12:00 – 14:00 – 100-lecie zorganizowanej dzia³alno¶ci ³owieckiej na ziemiach piñczowskich
15:00 – 17:00 – Prezentacje PSCK
17:00 – 18:00 – Stan Tutaj
18:00 – 19:00 – Kakadu
19:30 – 20:30 – PodobaMiSiê
21:00 – 22:30 – De Mono
23:00 – 00:30 – Carrion
00:30 – 03:00 – DJ Light & SOUND

Imprezy towarzysz±ce:

24.06.2011 r. - przy kapliczce ¶w. Jana Nepomucena nad zalewem
- 21:00 Msza ¶wiêta
- 21:30 Widowisko plenerowe “NOC KUPA£Y – Teatr nieWielki z Buska Zdroju

02.07.2011 r. - Aeroklub Piñczowski
MOTO-FLY

03.07.2011 r. - Park Miejski
- 16:00 – I Festiwal Kapel Ludowych “Ludowe Muzykowanie”

PSCK

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:40, 13:05, 13:30,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz