Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
IV Moto Party Ponidzie 12.08.2011.
Nasze miasto
Szczegó³y imprezy:
Klub Old Bikers Free Group Kielce ju¿ po raz czwarty zorganizuje w Piñczowie zlot motocyklowy. Impreza odbywaæ siê bêdzie w dniach od 12 do 14 sierpnia na terenie Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pa³êki 26.

W pi±tek, 12 sierpnia królowaæ bêdzie muzyka country, za¶ w sobotê nieco mocniejsze brzmienia. W sobotnim programie przewidziano tak¿e paradê „stalowych rumaków" atrakcyjnymi trasami Ponidzia. – Planujemy wyjazd oko³o godziny 12 z Piñczowa do Wi¶licy, a nastêpnie udamy siê do Buska, po czym wrócimy do Piñczowa – t³umaczy Grzegorz Radziejewski, prezydent klubu Old Bikers. Ponadto odbyæ siê maj± wybory miss mokrego podkoszulka, zawody w si³owaniu na rêkê, przeci±ganie liny oraz inne zabawy, podczas których bêdzie mo¿na wygraæ atrakcyjne nagrody. Jak co roku na terenie zlotu bêd± równie¿ stoiska handlowe z atrakcyjnymi produktami i akcesoriami motocyklowymi.

W ramach tegorocznej edycji Moto Party Ponidzie zaprezentuj± siê zespo³y Czas na Grass, Grupa Furmana, F Band, Strefa Ciszy, Jacek i Placek oraz Alergen. – Zapraszamy wszystkich, którzy kochaj± motocykle. Nie liczy siê marka i model, ale mi³o¶æ do dwóch kó³ek – mówi Grzegorz Radziejewski
Echo Dnia
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 gos]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
rednie rednie 0% [Brak oceny]
Sabe Sabe 0% [Brak oceny]
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:25, 07:45, 08:05,

Grodzisko:
Dzi: 07:10, 07:30, 07:50,

Rynek:
Dzi: 07:15, 07:35, 07:55,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz