Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
PÊKU w Belwederze 06.06.2012.
Nasze miastoPSCK zaprasza w sobotê 9 czerwca na koncert muzyki Hip Hop. Wyst±pi kielecki raper PÊKU. Bêdzie to koncert promuj±cy jego nowy album „Nielegalny sezon”. Go¶cinnie wyst±pi± Azet, Jogas i SBF. Zaczynamy o 18:00.
Bilety w cenie 12 PLN w przedsprzeda¿y i 15 PLN w dniu koncertu do nabycia w sekretariacie PSCK.



PÊKU, znany te¿ jako PSF (Poczciwa Spalona Facjata lub Penku Super Festiva). Zaczyna³ w pierwszej edycji Broken Glass gdzie tañczy³ electro. Oprócz tego zajmowa³ siê Graffiti (malowanie tunelu PKP, wagonów itd.) i st±d równie¿ wywodzi siê jego ksywka PSF ( Penku Super Festiva ). Borixon nada³ mu j± od nazwy farby "Festiva". Nagrywanie muzyki w zasadzie zaczê³o siê w Young Pubie, gdzie nawi±za³a siê wspó³praca pomiêdzy Pêkiem a Radoskórem, co da³o pocz±tek VETO (do tej pory 3 p³yty). Po drugiej p³ycie wyda³ solowy projekt NOWE WYZWANIE na której go¶cinnie RADOSKÓR, GRACJAN, WOJTAS, BORIXON, TEDE, NUMER RAZ, PIH i jeszcze paru innych. Pêku nale¿y równie¿ to formacji LWWL(Lepiej widoczni widocznie lepsi). Znajdziemy go równie¿ go¶cinnie na p³ytach Borixona, Wojtasa, PIHa czy na sk³adankach Dj 600V.

PÊKU na Facebook.pl
a
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz