Pitek 6 Grudnia 2019 *** Imieniny: Jarema, Mikoaj, Emilian, Dionizja, Leontyna
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 14:57

Dzie trwa:
10 Godzin 56 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 4:26
Rockowa sobota w Busku (video) 08.05.2016.
Region
Mr Pollack tworzy trzech prawdziwych rockmanów, którzy rozpoczêli swoj± karierê w 1989 r w Mielcu. Zespó³ za³o¿yli bracia Jacek i Grzegorz Polak, których ¶piew szkoli³ Stanis³aw Steczkowski a na gitarze basowej i wokalu wspomaga ich Bart³omiej „Gibson” Filip. Kapelê doceni³a publiczno¶æ i krytycy w kraju i za granic±. Muzycy koncertowali w USA, Belgii, Niemczech, Emiratach Arabskich a niedawno wrócili z turne po Chinach, gdzie promowali najnowszy album „Black Hawk”. Arty¶ci zostali uznani za najlepszych instrumentalistów swoich kategoriach, co uda³o siê potwierdziæ koncertem zorganizowanym z okazji reaktywacji buskiego klubu Viva. Zespó³ ma w swojej dyskografi 6 albumów a tym razem zagra³ zarówno premierowe numery, ale te¿ znane i lubiane utwory rockowych klasyków. Du¿e wra¿enie robi³y nowoczesne aran¿acje utworów Beethovena, Mozarta, Bacha które pochodz± z p³yty „Air on 6 Strings”. Muzycy nie tylko grali ale te¿ rozmawiali z fanami, którzy nagrodzili gromkimi brawami i okrzykami niezwyk³± rockow± ucztê.
Foto | Video: Piotr M³ynek
Tekst: Irmina Wo³czyk
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Jutro: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz