Poniedziaek 14 Padziernika 2019 *** Imieniny: Alan, Bernard, Liwia, Damian
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:32
Zachd soca: 16:15

Dzie trwa:
11 Godzin 42 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:40
Obchody 850 - lecia fundacji Ko¶cio³a w Zago¶ci 07.06.2016.
Region
Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów W³odzimierz Badurak i Proboszcz Parafii pw. ¦w. Jana Chrzciciela ks. Norbert Woszczek zapraszaj± na Uroczysto¶æ 850 lecia fundacji Ko¶cio³a w Zago¶ci, które odbêd± siê 24 czerwca o godzinie 11.00.


Program uroczysto¶ci:

11.00 - Msza ¦w. celebrowana przez ksiêdza biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej Jana Piotrowskiego, ks. biskupa Mariana Florczyka, ks. biskupa seniora Kazimierza Ryczana.

Po mszy ¶w. sesja naukowa
- ks. Norbert Woszczek - S³owo wstêpne,
- prof. Krzysztof Bracha - Smoki, trytony i syreny zagojskiej ¶wi±tyni,
- prof. Maria Starnawska - Z Jerozolimy do Zago¶ci. Dom Jonitów w Zago¶ci jako wyraz upowrzechniania siê idei krucjatowatych na zmiemiach polskich,
- dr Ma³gorzata Doroz - Turek - ¦redniowieczna architektura ko¶cio³a zakonnego Joannitów w Zago¶ci

Po¶wiêcenie tablicy pami±tkowej.
Prezentacja archiwalnych zdjêæ i dokumentów

fot. PM | pinczow.org


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 17:25, 17:55, 18:20,

Grodzisko:
Dzi: 17:30, 18:00, 18:25,

Rynek:
Dzi: 17:40, 18:10, 18:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz