Gabriela K³ap to najlepszy belfer powiatu piñczowskiego
Dodane przez Per M dnia 30-05-2010 08:55
Znamy najlepszych nauczycieli Ponidzia i województwa ¶wiêtokrzyskiego. Laureaci plebiscytu Belfer Roku 2010 odebrali wyró¿nienia podczas wczorajszej uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury.

W powiecie piñczowskim najwy¿sze miejsce przypad³o Gabrieli K³ap, za któr± uplasowa³y siê Miros³awa Go³y i Kinga Duchnik.

Tre rozszerzona
Znamy najlepszych nauczycieli Ponidzia i województwa ¶wiêtokrzyskiego. Laureaci plebiscytu Belfer Roku 2010 odebrali wyró¿nienia podczas wczorajszej uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury.

W powiecie piñczowskim najwy¿sze miejsce przypad³o Gabrieli K³ap, za któr± uplasowa³y siê Miros³awa Go³y i Kinga Duchnik.


fot. I. Imosa
Echo Dnia