CHOPIN bliski sercu Polaka
Dodane przez Per M dnia 18-02-2010 10:44

SZKO£A MUZYCZNA I STOPNIA W PIÑCZOWIE
oraz
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIÑCZOWIE


zapraszaj± na

WIECZÓR PO¦WIÊCONY ¯YCIU I MUZYCE FRYDERYKA CHOPINA


„CHOPIN bliski sercu Polaka”

Wyst±pi± uczniowie i nauczyciele Szko³y Muzycznej I Stopnia w Piñczowie

Zapraszamy we wtorek 2 marca 2010 r., godz. 16:30
do Biblioteki Publicznej w Piñczowie
ul. Nowy ¦wiat 3