Zaproszenie do biegania
Dodane przez Per M dnia 13-05-2011 08:44


Biegam z Sp 1 w Piñczowie - Kolejny trening 14 maja spotkanie pod Szko³± Podstawow± nr 1 godz. 9.00

Zajêcia poprowadz± dwaj maratoñczycy z Piñczowa. Stopieñ trudno¶ci - marszobieg terenowy. Czas ok. 1 godz.
Ca³a Polska Biega....
Zapraszamy wszystkich chêtnych.....

Tre rozszerzona


Biegam z Sp 1 w Piñczowie - Kolejny trening 14 maja spotkanie pod Szko³± Podstawow± nr 1 godz. 9.00

Zajêcia poprowadz± dwaj maratoñczycy z Piñczowa. Stopieñ trudno¶ci - marszobieg terenowy. Czas ok. 1 godz.
Ca³a Polska Biega....
Zapraszamy wszystkich chêtnych.....


Jerzy Kucyba³a