Festyn Rodzinny
Dodane przez Per M dnia 25-05-2011 13:20
PSCK zaprasza na Festyn Rodzinny organizowany w ramach Piñczowskich Dni Rodziny. Na niedzielne popo³udnie 29 maja w Parku Miejskim przygotowali¶my wiele atrakcji. Zatañcz± dla nas formacje taneczne No Name, Atut i Presti¿ z PSCK. Soli¶ci Studia Piosenki i wokali¶ci z Kielc za¶piewaj± specjalnie dla mam. Najm³odsi bêd± mogli...
Tre rozszerzona
PSCK zaprasza na Festyn Rodzinny organizowany w ramach Piñczowskich Dni Rodziny. Na niedzielne popo³udnie 29 maja w Parku Miejskim przygotowali¶my wiele atrakcji. Zatañcz± dla nas formacje taneczne No Name, Atut i Presti¿ z PSCK. Soli¶ci Studia Piosenki i wokali¶ci z Kielc za¶piewaj± specjalnie dla mam. Najm³odsi bêd± mogli obejrzeæ spektakl w wykonaniu aktorów kieleckiego Teatru Kubu¶. Pokaz swych umiejêtno¶ci zaprezentuje równie¿ Piñczowski Klub Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum Nie zabraknie te¿ konkursów z nagrodami. Zapraszamy od 14:30 do Parku Miejskiego.PSCK