Ponidzie XC
Dodane przez Per M dnia 28-08-2011 09:40

Ju¿ jutro (niedziela) o godzinie 11:00 wystartuje w Piñczowie pierwsza edycja wy¶cigów crossowych Ponidzie XC. W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa. Ju¿ dzi¶, od godziny 17-19, w Aeroklubie Regionalnym w Piñczowie czynne bêdzie biuro zawodów, gdzie bêdzie mo¿na zg³osiæ swoje uczestnictwo. Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy mieszkañcy gminy Piñczów maj± start za darmo. Warto wiêc skorzystaæ z okazji sprawdzenia siê na trasie.

Wy¶cig odbywaæ siê bêdzie na 2 dystansach: Mini i Mega oraz z podzia³em na kategorie wiekowe. Wygrani w ka¿dej z nich otrzymaj± cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów imprezy: PGNiG SA, Lafarge Gips Sp z o.o. i Auto Myjniê VICOR.

Dla ka¿dego z zawodników przewidziano napoje i posi³ek regeneracyjny oraz owoce ufundowane przez Restauracjê Kwadrans oraz Piñczowiankê. Wszyscy zawodnicy wezm± równie¿ udzia³ w losowaniu lotów widokowych nad Piñczowem.


Tre rozszerzona

Ju¿ jutro (niedziela) o godzinie 11:00 wystartuje w Piñczowie pierwsza edycja wy¶cigów crossowych Ponidzie XC. W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa. Ju¿ dzi¶, od godziny 17-19, w Aeroklubie Regionalnym w Piñczowie czynne bêdzie biuro zawodów, gdzie bêdzie mo¿na zg³osiæ swoje uczestnictwo. Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy mieszkañcy gminy Piñczów maj± start za darmo. Warto wiêc skorzystaæ z okazji sprawdzenia siê na trasie.

Wy¶cig odbywaæ siê bêdzie na 2 dystansach: Mini i Mega oraz z podzia³em na kategorie wiekowe. Wygrani w ka¿dej z nich otrzymaj± cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów imprezy: PGNiG SA, Lafarge Gips Sp z o.o. i Auto Myjniê VICOR.

Dla ka¿dego z zawodników przewidziano napoje i posi³ek regeneracyjny oraz owoce ufundowane przez Restauracjê Kwadrans oraz Piñczowiankê. Wszyscy zawodnicy wezm± równie¿ udzia³ w losowaniu lotów widokowych nad Piñczowem.

Wiêcej informacji na www.mtb.pinczow.com

 

pinczow.com