Piñczowianin w chórze z Malme
Dodane przez Irmina dnia 08-12-2011 22:29
11 grudnia 2011r. o godzinie 18 ogl±daj na ¿ywo oratorium „Mesjasz” Hendla w wykonaniu chóru z Malme, w którym wyst±pi Piñczowianin – tenor Pawe³ Mostek.

Wystêp mo¿na ogl±daæ na ¿ywo pod jednym z adresów:
http://www.sanktjohannes.se/Templates/Default.aspx?PageId=96e2e4ff-cd85-4bef-8058-ac1906268591

http://bambuser.com/channel/Sankt+Johannes+Malm%C3%B6

Zapraszamy.

Tre rozszerzona
11 grudnia 2011r. o godzinie 18 ogl±daj na ¿ywo oratorium „Mesjasz” Hendla w wykonaniu chóru z Malme, w którym wyst±pi Piñczowianin – tenor Pawe³ Mostek.

Wystêp mo¿na ogl±daæ na ¿ywo pod jednym z adresów:
http://www.sanktjohannes.se/Templates/Default.aspx?PageId=96e2e4ff-cd85-4bef-8058-ac1906268591

http://bambuser.com/channel/Sankt+Johannes+Malm%C3%B6

Zapraszamy.

pinczow.com.pl