Dziadek chwyci³ za nó¿ i wbi³ w cia³o wnuczki
Dodane przez Per M dnia 01-05-2012 09:56
Dramatyczny przebieg mia³a awantura rodzinna, do której dosz³o w poniedzia³ek po godzinie 15 w Piñczowie. Jak informuj± policjanci, 83-letni nietrze¼wy dziadek chwyci³ za nó¿ i wbi³ go w klatkê piersiow± swojej 30-letniej wnuczki. Kobieta trafi³a do szpitala, gdzie natychmiast skierowano j± na stó³ operacyjny.


Tre rozszerzona
Dramatyczny przebieg mia³a awantura rodzinna, do której dosz³o w poniedzia³ek po godzinie 15 w Piñczowie. Jak informuj± policjanci, 83-letni nietrze¼wy dziadek chwyci³ za nó¿ i wbi³ go w klatkê piersiow± swojej 30-letniej wnuczki. Kobieta trafi³a do szpitala, gdzie natychmiast skierowano j± na stó³ operacyjny.

- Ustalamy jeszcze przebieg zdarzenia, ale ze wstêpnych informacji wiadomo, ¿e pomiêdzy 83-letniem mê¿czyzn±, a jego 30-letni± wnuczk± dosz³o do k³ótni. Mê¿czyzna by³ nietrze¼wy, mia³ ponad promil alkoholu w organizmie. W trakcie awantury 83-latek chwyci³ za nó¿ i wbi³ go w klatkê piersiow± wnuczki. Kobieta zosta³a zabrana do szpitala, gdzie skierowano j± na blok operacyjny. Trudno na razie mówiæ o jej stanie zdrowia - informowali policjanci.
83-latek zosta³ zatrzymany i trafi³ do policyjnego aresztu w komendzie. Gdy wytrze¼wieje zostanie przes³uchany.


Echo Dnia