Blues dla Pañ - Koncert
Dodane przez Per M dnia 01-03-2010 15:33
Przewodnicz±cy Rady Miasta, Burmistrz Miasta Piñczowa, Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury, Muzeum Regionalne w Piñczowie i Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Piñczowie zapraszaj± na koncert pt. "BLUES DLA PAÑ", który odbêdzie siê 6 marca 2010 roku w ¶wietlicy Spó³dzielni Mieszkaniowej na ul. 3-go Maja 14. Wyst±pi Radek ¦widerski Blues Band.
Pocz±tek koncertu o godz. 17:00.

Tre rozszerzona
Przewodnicz±cy Rady Miasta, Burmistrz Miasta Piñczowa, Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury, Muzeum Regionalne w Piñczowie i Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Piñczowie zapraszaj± na koncert pt. "BLUES DLA PAÑ", który odbêdzie siê 6 marca 2010 roku w ¶wietlicy Spó³dzielni Mieszkaniowej na ul. 3-go Maja 14. Wyst±pi Radek ¦widerski Blues Band.
Pocz±tek koncertu o godz. 17:00.
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury