Rockowa sobota w Busku (video)
Dodane przez Per M dnia 08-05-2016 19:17
Mr Pollack tworzy trzech prawdziwych rockmanów, którzy rozpoczêli swoj± karierê w 1989 r w Mielcu. Zespó³ za³o¿yli bracia Jacek i Grzegorz Polak, których ¶piew szkoli³ Stanis³aw Steczkowski a na gitarze basowej i wokalu wspomaga ich Bart³omiej „Gibson” Filip. Kapelê doceni³a publiczno¶æ i krytycy w kraju i za granic±...
Tre rozszerzona
Mr Pollack tworzy trzech prawdziwych rockmanów, którzy rozpoczêli swoj± karierê w 1989 r w Mielcu. Zespó³ za³o¿yli bracia Jacek i Grzegorz Polak, których ¶piew szkoli³ Stanis³aw Steczkowski a na gitarze basowej i wokalu wspomaga ich Bart³omiej „Gibson” Filip. Kapelê doceni³a publiczno¶æ i krytycy w kraju i za granic±. Muzycy koncertowali w USA, Belgii, Niemczech, Emiratach Arabskich a niedawno wrócili z turne po Chinach, gdzie promowali najnowszy album „Black Hawk”. Arty¶ci zostali uznani za najlepszych instrumentalistów swoich kategoriach, co uda³o siê potwierdziæ koncertem zorganizowanym z okazji reaktywacji buskiego klubu Viva. Zespó³ ma w swojej dyskografi 6 albumów a tym razem zagra³ zarówno premierowe numery, ale te¿ znane i lubiane utwory rockowych klasyków. Du¿e wra¿enie robi³y nowoczesne aran¿acje utworów Beethovena, Mozarta, Bacha które pochodz± z p³yty „Air on 6 Strings”. Muzycy nie tylko grali ale te¿ rozmawiali z fanami, którzy nagrodzili gromkimi brawami i okrzykami niezwyk³± rockow± ucztê.
Foto | Video: Piotr M³ynek
Tekst: Irmina Wo³czyk