Poklatkowo o przyrodzie (video)
Dodane przez Per M dnia 03-06-2016 16:01
Kolejny filmik powsta³ dzi¶ na warsztatach animacji poklatkowej w PSCK. Tym razem jego autorami byli uczniowie Szko³y Podstawowej z Kozubowa i M³odzaw. Motywem wiod±cym scenariusza filmu by³a ochrona przyrody...

Tre rozszerzona
Kolejny filmik powsta³ dzi¶ na warsztatach animacji poklatkowej w PSCK. Tym razem jego autorami byli uczniowie Szko³y Podstawowej z Kozubowa i M³odzaw. Motywem wiod±cym scenariusza filmu by³a ochrona przyrody.


Warsztaty animacji poklatkowej s± czê¶ci± projektu KINOLUB, który realizowany jest w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury. Jego najwa¿niejszym elementem bêdzie Festiwal Filmów dla Dzieci i M³odzie¿y, który rozpocznie siê ju¿ 20 czerwca.PSCK